EQUIPMENT

VASER

2018-02-28 13:32:14  |  เปิดอ่าน 16,653

เป็นการสลายไขมันแบบนิ่มนวลและตรงจุดมากกว่าวิธีเดิมๆ โดยการนำเทคโนโลยี Ultrasound มาใช้ในการ สลายไขมัน โดยการส่งคลื่นเสียงความถี่ตรงเข้าสลายไขมัน ให้เกิดการแตกตัวเป็นของเหลว แล้วจึงดูดของเหลวหรือไขมันนั้นออก โดยการเปิดแผลเล็กๆเพียง 0.5 cm. ได้รับความเจ็บน้อย เสียเลือดน้อย บวมช้ำน้อย เหมาะกับบริเวณที่มีพังผืดเยอะ ช่วยให้ผิวเรียบมากกว่าการดูดไขมันแบบปกติ มีความจำเพาะกับการสลายไขมัน โดยมีการบาดเจ็บต่อเส้นเลือดและเส้นประสาทน้อยมาก สลายไขมันได้ปริมาณมากกว่าการดูดไขมันแบบอื่นทุกชนิด

REVIEW

Image 1
BEFORE
Image 1
AFTER

ทำการรักษาด้วยเครื่องเลเซอร์ E-Matrix ช่วยรัก...


READMORE
Image 1
BEFORE
Image 1
AFTER

ทำการรักษาด้วยเครื่องเลเซอร์ E-Matrix ช่วยรัก...


READMORE